२६ सहसचिव/उपसचिवको सरूवा तथा पदस्थापना

गृह मन्त्रालयले २६ जना सहसचिव/उपसचिवको सरूवा तथा पदस्थापना गरेको छ।