म र किताब

एकदिन यसो सोचेँ मैले किताब छोडेँ जस्तो लाग्यो तर मैले किताब छोडेको होइन किताबले मेरो साथ छोडेको रहेछ।