म्याद समाप्त नहुने ६ खाद्य पदार्थहरू

हामीले खानाहरु कहिलेसम्म प्रयोग गर्न सकिने भन्ने निर्धारण गर्न खानामा उल्लेख गरिएको म्याद हेरेर निर्णय गर्छौं । यद्यपी हामीले भर परेका मितिहरू सधैं खाना कति लामो समयसम्म प्रयोग गर्न उपयुक्त छ भन्ने कुराको सही तस्वीर भने होइन। प्रायः किराना उत्पादकहरूको लागि स्वैच्छिक प्रक्रिया अन्तरगत खानाको म्याद राख्छन्, जसले प्रायः उनीहरूको उत्पादनहरू कहिलेसम्म उत्कृष्ट गुणस्तरमा हुनेछन् […]