रुघा खोकीका कारण सम्बोधन भाषण टुंग्याउन सकेनन् ओलीले