ट्रायल सेन्टरहरूको दबाबमा बागमती सरकारले रोक्यो लाइसेन्समा ७० अंकभार नियम

जति धेरै परीक्षार्थी फेल उति धेरै ट्रायल सेन्टरलाई फाइदा, प्रदेश यातायात कार्यालय र कर्मचारीको पनि साथ ट्रायल