चार पुनर्बिमा कम्पनी आउने तयारी

बिमा समितिले नयाँ पुनर्बिमा कम्पनी आउन सक्ने संकेत दिएपछि चार समूहले अलग–अलग पुनर्बिमा कम्पनी ल्याउने तयारी