पचपन्न वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिले कोभिड खोप लगाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा - BBC News नेपाली

पचपन्न वर्षमाथि उमेर भएका व्यक्तिले कोभिड खोप लगाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के के हुन्, खोप लगाइसकेपछि अरू औषधि सेवन गर्न हुन्छ कि हुँदैन? हेर्नुहोस् एक भिडिओ।