समग्र सुरक्षा अवस्था र निर्वाचन सुरक्षाबारे सुुरक्षा परिषदमा छलफल

प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्ष केपी ओलीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक