हामीलाई कस्तो नेता चाहियो?

के हामी साँच्चै दूरगामी महत्वका एजेन्डा बोक्ने, इमान्दार र 'राम्रो' नेता खोजिरहेका छौं कि आफूलाई व्यक्तिगत रुपमा लाभ दिने 'हाम्रो' नेता खोजिरहेका छौं?